RTP
Play Now
Volatility
Reels
Lines
Features
Bonus pre nových hráčov
100% bonus v príslušnej hodnote až do 4.000$
Pre nových zákazníkov
Platia časové limity a podmienky.
Úplné podmienky
Ako získať Váš bonus
1
Vklad
Uskutočnite vklad vo výške 200$ alebo viac do Kasína na bet365 a vyberte kód bonusu Kasíno - Noví hráči.
2
Prijať
Otvorte ktorúkoľvek hru a prijmite Váš Bonus pre nových hráčov.
3
Výber
Pred výberom Vašich bonusových prostriedkov prestávkujte sumu Vášho kvalifikačného vkladu a bonusu 20-krát na kvalifikujúcich sa hrách.
Hlavné podmienky
 • Vložte min. 200$ do Kasína na bet365 pre kvalifikovanie sa na 100% bonus v príslušnej hodnote až do maximálnej výšky 4.000$. Toto je Váš „kvalifikačný vklad“. Vyberte si kód bonusu Kasíno - Noví hráči pri uskutočňovaní Vášho kvalifikačného vkladu. Ak si neprajete získať Bonus pre nových hráčov, z menu pre kód bonusu musíte vybrať Žiadny bonus.
 • Tento bonus môžete použiť iba v Kasíne, bonusové prostriedky nemožno použiť v inom produkte.
 • Pred výberom Vašich bonusových prostriedkov a akýchkoľvek výhier z nich musíte prestávkovať sumu Vášho kvalifikačného vkladu (max. 4.000$) a bonusu 20-krát na kvalifikujúcich sa hrách. Nie všetky hry sa započítavajú rovnakým percentom do podmienok prestávkovania. Prosím, pozrite si Úplné podmienky pre viac informácií.
 • Akékoľvek vložené prostriedky nad sumu Vášho kvalifikačného vkladu (max. 4.000$) môžu byť vybrané podľa Vášho vlastného uváženia bez akéhokoľvek vplyvu na túto ponuku. Tieto prostriedky budú držané na Vašom „zostatku k výberu“, odkiaľ ich môžete vybrať.
 • Keď je tento bonus aktívny, výhry z Vášho kvalifikačného vkladu budú vyplatené na Váš zostatok Moje prostriedky. Z Vášho zostatku Moje prostriedky môžete kedykoľvek uskutočniť výber. Avšak, ak uskutočníte výber z Vášho zostatku Moje prostriedky pred splnením podmienok prestávkovania, prepadne Vám bonus a všetky prostriedky držané na Vašom zostatku Bonusové prostriedky.
 • Pokiaľ nie sú splnené podmienky prestávkovania do 60 dní od uskutočnenia Vášho kvalifikačného vkladu, všetky peňažné prostriedky, ktoré máte na zostatku Bonusové prostriedky, budú odstránené.
 • Bonusové prostriedky nemôžu byť použité na Galactic Streak, Ice Cave, Kingdoms Rise: Legend of Elvenstone, Kingdoms Rise: Sands of Fury, Legend of Hydra, Midnight Wilds, Pyramid Valley, Savage Jungle, Shields of Rome, Stallion Strike, Streak of Luck, The Great Reveal, Tip Top Totems, Tip Top Totems PowerPlay Jackpot, Wild Lava. Upozorňujeme, že do tohto zoznamu môžu byť pridané ďalšie hry, ak sa stanú dostupnými na bet365.
 • Stávka na jedno herné kolo nesmie prekročiť 10% z bonusu v príslušnej sume.
 • Táto ponuka je dostupná iba pre nových a kvalifikujúcich sa zákazníkov.
Úplné podmienky
Kvalifikácia
 • Ponuka platí do 10:59 GMT 31. augusta 2022.
 • Táto ponuka je dostupná iba pre zákazníkov s bydliskom v Mexiku.
 • Tento bonus môžete použiť iba v Kasíne, bonusové prostriedky nemožno použiť v inom produkte.
 • Vložte min. 200$ do Kasína na bet365 pre kvalifikovanie sa na 100% bonus v príslušnej hodnote až do maximálnej výšky 4.000$. Toto je Váš „kvalifikačný vklad“.
 • Musíte si vybrať kód bonusu Kasíno - Noví hráči pri uskutočňovaní Vášho kvalifikačného vkladu. Ak si neprajete získať Bonus pre nových hráčov, z menu pre kód bonusu musíte vybrať Žiadny bonus.
 • Ak zvolíte možnosť Žiadny bonus pri uskutočňovaní kvalifikačného vkladu, Bonus pre nových hráčov budete môcť stále prijať pri ďalšom kvalifikačnom vklade.
 • Tieto podmienky Bonusu pre nových hráčov sa vzťahujú na zákazníkov, ktorí požiadajú o ponuku po 10:59 GMT 25. októbra 2021. Ak ste požiadali o ponuku pred týmto dátumom a potrebujete kópiu vzťahujúcich sa Podmienok, prosím, kontaktujte nás.
 • Bonusové prostriedky nemôžu byť použité na Galactic Streak, Ice Cave, Kingdoms Rise: Legend of Elvenstone, Kingdoms Rise: Sands of Fury, Legend of Hydra, Midnight Wilds, Pyramid Valley, Savage Jungle, Shields of Rome, Stallion Strike, Streak of Luck, The Great Reveal, Tip Top Totems, Tip Top Totems PowerPlay Jackpot, Wild Lava. Upozorňujeme, že do tohto zoznamu môžu byť pridané ďalšie hry, ak sa stanú dostupnými na bet365.
 • O tento bonus môžete požiadať iba raz.
 • Táto ponuka je dostupná iba pre nových a kvalifikujúcich sa zákazníkov. Úplný zoznam pre Vás dostupných ponúk môžete zobraziť, ak sa prihlásite a vyberiete sekciu Ponuky. bet365 vedie záznamy o kontaktoch so zákazníkmi ohľadom kvalifikovania sa na ponuky, a tento záznam, vrátane dátumu a času akýchkoľvek uplatnených obmedzení, bude rozhodujúci v prípade akéhokoľvek sporu.
Uvoľnenie Vášho bonusu
 • Pred výberom Vašich bonusových prostriedkov a akýchkoľvek výhier z nich musíte prestávkovať sumu Vášho kvalifikačného vkladu (max. 4.000$) a bonusu 20-krát na kvalifikujúcich sa hrách.
 • Bonus pre nových hráčov v Kasíne môže byť použitý iba v produkte Kasíno. Nie všetky hry sa započítavajú alebo započítavajú rovnakým percentom do podmienok prestávkovania. Upozorňujeme, že do tabuľky nižšie môžu byť pridané ďalšie hry, ak sa stanú dostupnými na bet365:

  Hry Podieľajú sa Pre uvoľnenie bonusových prostriedkov je potrebné prestávkovanie
  Všetky hry (s výnimkou nižšie uvedených) 100% (200$ vklad + 200$ bonus) x 20 = 8.000$
  Baccarat (všetky varianty okrem hier s Live krupierom) 25% (200$ vklad + 200$ bonus) x 20 = 32.000$
  Ruleta (všetky varianty okrem hier s Live krupierom) a Age of the Gods: Spin a Win 20% (200$ vklad + 200$ bonus) x 20 = 40.000$
  Blackjack a Casino Hold'em (všetky varianty okrem hier s Live krupierom) 10% (200$ vklad + 200$ bonus) x 20 = 80.000$
  Všetky hry Video Poker 5% (200$ vklad + 200$ bonus) x 20 = 160.000$
  Všetky hry s Live krupierom, Video Poker alebo Video automaty s možnosťou zdvojnásobenia, Galactic Streak, Ice Cave, Kingdoms Rise: Legend of Elvenstone, Kingdoms Rise: Sands of Fury, Legend of Hydra, Midnight Wilds, Pyramid Valley, Savage Jungle, Shields of Rome, Stallion Strike, Streak of Luck, The Great Reveal, Tip Top Totems, Tip Top Totems PowerPlay Jackpot, Wild Lava. 0% N/A
 • Stávka na jedno herné kolo nesmie prekročiť 10% z bonusu v príslušnej sume.
 • Pokiaľ nie sú splnené podmienky prestávkovania do 60 dní od uskutočnenia Vášho kvalifikačného vkladu, všetky peňažné prostriedky, ktoré máte na zostatku Bonusové prostriedky, budú odstránené.
Výber
 • Akékoľvek vložené prostriedky nad sumu Vášho kvalifikačného vkladu (max. 4.000$) môžu byť vybrané podľa Vášho vlastného uváženia bez akéhokoľvek vplyvu na túto ponuku. Tieto prostriedky budú držané na Vašom „zostatku k výberu“, odkiaľ ich môžete vybrať.
 • Keď je tento bonus aktívny, výhry z Vášho kvalifikačného vkladu budú vyplatené na Váš zostatok Moje prostriedky. Z Vášho zostatku Moje prostriedky môžete kedykoľvek uskutočniť výber. Avšak, ak uskutočníte výber z Vášho zostatku Moje prostriedky pred splnením podmienok prestávkovania, prepadne Vám bonus a všetky prostriedky držané na Vašom zostatku Bonusové prostriedky.
Všeobecné informácie
 • Akákoľvek cena/výška bonusu bude vypočítaná podľa menovej tabuľky bet365, ktorá bude platná v danom čase. Menovú tabuľku bet365 nájdete tu.
 • V snahe zastaviť podvodné aktivity bet365 zaviedlo nástroje na identifikáciu a prevenciu zneužívania tejto ponuky. Pred pridaním akéhokoľvek bonusu alebo bonusových prostriedkov na zákazníkov účet si ďalej bet365, konajúc odôvodnene, vyhradzuje právo požiadať ktoréhokoľvek zákazníka o poskytnutie dostatočnej dokumentácie, pre zistenie totožnosti zákazníka.
 • Všetky zákaznícke ponuky sú obmedzené na jednu osobu. Ak má bet365 opodstatnené dôvody domnievať sa, že bonus alebo ponuka sú nárokované jednou osobou alebo v prospech tej istej osoby viac ako jedenkrát alebo sú nárokované skupinou ľudí, potom môže stiahnuť dostupnosť akejkoľvek ponuky alebo všetkých ponúk zákazníkovi alebo skupine zákazníkov a/alebo zrušiť akúkoľvek stávku financovanú bonusom a zrušiť všetky výhry z takejto stávky.
 • Ak je porušená akákoľvek podmienka bonusu alebo existujú dôkazy o sérii stávok podaných zákazníkom alebo skupinou zákazníkov, z dôvodov získania vstupného bonusu, zvýšených platieb alebo iných bonusov, kde výsledkom je istý zákazníkov zisk bez ohľadu na výsledok stávky, nezávisle na tom či sa jedná o jednotlivých zákazníkov alebo skupiny, bet365 môže odobrať bonus alebo časť ponuky vo forme zvýšenej platby, a/alebo odstrániť výhry z takejto stávky. Okrem toho, kde existuje dôkaz o takejto aktivite, bet365 môže uložiť administratívny poplatok zákazníkovi až do výšky bonusu alebo zvýšených platieb na pokrytie administratívnych výdavkov, ktoré sa vyskytli pri identifikácii a riešení tejto aktivity.
 • bet365 si vyhradzuje právo odobrať akúkoľvek sumu bonusu, ak bol udelený omylom.
 • bet365 môže kedykoľvek uskutočniť menšie zmeny v tejto ponuke pre opravu chýb alebo zlepšenie zrozumiteľnosti alebo spokojnosti zákazníkov a vyhradzuje si právo kedykoľvek zrušiť túto ponuku z právnych alebo regulačných dôvodov.
 • Zamestnanci, vedenie a riaditelia bet365, ich zástupcovia alebo iné agentúry, majitelia či poskytovatelia služieb alebo akékoľvek pridružené či partnerské spoločnosti sa tejto ponuky nesmú zúčastniť. Rovnaké podmienky platia aj pre najbližších príbuzných týchto osôb.